Mettler
Bezpłatne studia podyplomowe - ostatnie dni rekrutacji!SWSPIZ

Projekt „Nowoczesny nauczyciel przedmiotów zawodowych" przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty Działania 3,3, Poprawa jakości kształcenia Poddziałania 3,3,2. „Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Prowadzimy nabór:
  • na bezpłatne studia podyplomowe dla osób zatrudnionych, zamieszkałych na terenie woj. łódzkiego
  • zgłaszających chęć uzyskania kwalifikacji pedagogicznych, deklarujących chęć podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela przedmiotów zawodowych.

Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia uczelni wyższej w następujących branżach: informatyczna, mechatroniczna, budowlana, ekonomiczna.

Projekt obejmuje:
  • przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych
  • zajęcia odbywają się w systemie zjazdów weekendowych
  • dla uczestników zapewnia my ca te ring, pokrycie kosztów dojazdu na zajęcia, materiały dydaktyczne
  • studia podyplomowe obejmują 360 godzin
Liczba miejsc ograniczona

Zapisy i szczegółowe informacje:
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
90-142 Łódź, ul. Kopcińskiego 29,
tel. 042 678 33 78 wew. 100, 101, fax.: 042 678 07 98
www.wckp.lodz.pl


SWSPIZ

AKTUALNOŚCI

Dzień Rektorski - Piątek 18.04.2014

czytaj więcej

Fotorelacja z Finału Mistrzostw w Kręgle

czytaj więcej

Spotkanie Wielkanocne dla Pracowników SAN

czytaj więcej

Relacja z Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych „Szóstek” w Piłkę Nożną

czytaj więcej

Nowe godziny pracy Dziekanatów w weekendy

czytaj więcej

stypendia
Studia I stopnia  
  
Studia II stopnia  

Studia jednolite magisterskie 
Studia podyplomowe  

Seminarium doktoranckie  

Studia przez Internet  

Studia po angielsku  
© Społeczna Akademia Nauk 2013 | All rights reserved.